Rozhovor pre kath.net

S láskvým dovolením http://www.magnificat.sk/

KTO JE ALAN AMES?

Alan Ames: Začalo sa to v r. 1993, keď som počul hlas
Životopis: Alan Ames sa narodil v r. 1953, vyrástol v Londýne, od mladosti v zajatí chudoby, násilia a alkoholu. Bol členom gangu motorkárov. Je ženatý s Kathryn a má dve deti. Vysťahoval sa do Austrálie, kde dosiahol úspechy v zamestnaní i v športe. Bol kapitánom austrálskeho národného mužstva v aikido na svetových majstrovstvách r. 1992.
O rok neskôr nastáva obrat v jeho živote – stretáva sa s Bohom, nastáva vnútorné uzdravenie aj uzdravenie zo závislostí.
Pod ochranou arcibiskupa Hickeyho sa venuje evanjelizácii a uzdravovaniu na celom svete, je vyhľadávaným rečníkom na veľkých katolíckych podujatiach (Svetové dni mládeže 2002, eucharistické kongresy atď.) Mal nespočetné prednášky s modlitbou za uzdravenia v Európe, Austrálii, USA ale aj v treťom svete. Aktuálne prednášky Alana Ames sa budú konať 13. až 22. septembra 2005 vo Švajčiarsku, Rakúsku a južnom Nemecku. Podrobnosti na internetovej adrese:

www.alanames.org/de

„Boh Otec začal ku mne hovoriť o láske k ľudstvu.“ Exkluzívne interview rakúskej katolíckej internetovej agentúry Kath-netu s austrálskym mystikom, ktorý má už 10 rokov vízie a vnuknutia.

Kath-net: Pred 10 rokmi ste mali podľa vlastných údajov vnuknutia anjela a neskôr sv. Terézie Avilskej a apoštolov sv. Ondreja a sv. Matúša. Potom k vám hovorili aj Ježiš a Mária. Ako k tomu prišlo a aké účinky to malo?
Alan Ames: Začalo sa to v r. 1993. Najprv som počul hlas, ktorý hovoril, že je anjel, ktorého mi poslal Boh, aby mi povedal, že Boh ma miluje a ponúka mi odpustenie – a že Boh miluje všetkých ľudí a ponúka odpustenie aj každému inému človeku. Hlas povedal, že Boh miluje dokonca aj najhoršieho hriešnika sveta. Boh prirodzene nemá rád hriech, no vždy miluje človeka. Pretože som spočiatku to, čo mi anjel hovoril, sotva bral na vedomie, rozhodol sa Boh vo svojej veľkej múdrosti, poslať mi niektorých svätcov, ktorí sa mi zjavili a hovorili ku mne. Prvou z nich bola sv. Terézia Avilská, za ňou nasledovali sv. Ondrej, sv. Matúš, sv. Štefan a potom mnohí ďalší.
Svätí ma potom poučovali o Bohu a o jeho láske ku mne a ku všetkým ľuďom. Môj život a život všetkých tých, ktorí žijú podľa prikázaní v Božej láske, nájde naplnenie, radosť, pokoj a ochranu pred zlom. Ukázali mi, ako život vzdialený od Boha spôsobil veľkú bolesť v mojom živote a v živote tých, s ktorými som prišiel do kontaktu a že ja, pretože týmto spôsobom žijem ďalej, som určený na večné utrpenie. Svätci ma povzbudzovali, aby som sa zmenil tak, že mi pripomínali, že nebesia budú mojou odmenou, ak sa pokúsim žiť podľa Božej vôle a že to tak bude u všetkých, ktorí budú žiť podľa vôle Boha. Hoci som v minulosti veľmi zhrešil ukázali mi, že ak sa obrátim a urobím všetko, čo bude v mojich silách, aby som odteraz žil v Božej láske a už nehrešil, tak ma v nebi privítajú. Svätci ma naučili modliť sa, čítať Sväté písmo, významu sviatostí a aké bolo podstatné byť poslušný Katolíckej cirkvi, pretože Cirkev je skutočne Kristovo Telo a že neposlušnosť voči Cirkvi znamená, že som neposlušný voči Bohu.
Začal som teda robiť to, čo žiadali a k mojej večnej vďačnosti ma to otvorilo Božej milosti radostným a láskou naplneným spôsobom. Teraz som začal prežívať nový druh života – života, ktorý už nikdy nechcem stratiť, pretože je veľkolepejší ako všetko, čo som poznal predtým. Teraz bol život po prvý raz nádherný, pretože som začal v každom momente cítiť Božiu lásku.

Kath-net: Neskôr došlo k zjaveniam Božej Matky. Čo vám Božia Matka povedala:
Alan Ames:
Naša svätá Matka sa mi začala zjavovať o niekoľko mesiacov neskôr. Povedala mi, že je mojou Matkou a že mňa a všetkých ľudí miluje ako Matka. Poprosila, aby som ju volal Matka a preto jej teraz hovorím ´Mamička´. Božia Matka ma od začiatku povzbudzovala, aby som hľadel na Boha a aby som dal Bohu prvé miesto vo svojom živote. Povedala mi, že pre mňa a pre druhých ľudí nechce urobiť nič iné ako nás voviesť hlbšie do Božieho Srdca, aby každý mohol nájsť pravú lásku a pravý život. Božia Matka mi vysvetlila aj hĺbku lásky Boha k ľuďom a ako možno vidieť hĺbku lásky Boha v Božom Synovi Ježišovi, ktorý je prirodzene aj jej Synom. Povedala mi, že Pán Ježiš je mojím bratom a že všetci ľudia sú jeho bratia a sestry. Všetci ľudia sú súčasťou Božej rodiny a ľudia by sa mali aj pokúsiť žiť ako súčasť Božej rodiny, pretože tým príde do ich života dobro. Povedala, že Boh chce svojej rodine prinášať iba šťastie a lásku. Akí hlúpi sú však mnohí ľudia, keď sa toho sami vzdávajú tým, že popierajú skutočnosť, že sú súčasťou Božej rodiny. Božia Matka ma uviedla hlbšie do modlitby a ukázala mi, ako sa mám v modlitba viac zameriavať na Pána tak, že budem prosiť Ducha Svätého, aby mi pri modlitbe i pri všetkom mojom konaní pomáhal. Ukázala mi, ako sa mám vo všetkých veciach opierať o Boha a ako mám všetko svoje konanie obetovať v láske Bohu. Aj keď budú časy ťažké, mám naďalej všetko obetovať Bohu a ďakovať Bohu dokonca aj za kríže, ktoré nesiem, pretože tým môžem ukázať hĺbku mojej lásky k nemu. Božia Matka mi tiež pomohla lepšie pochopiť sviatosti a so svätými ma povzbudzovala isť k Eucharistii.

Kath-net: Dňa 19. decembra 1994 vám Boh Otec odovzdal posolstvo. Ako to možno chápať – videli ste Boha Otca, alebo ako sa to stalo?
Alan Ames:
Boh Otec mi začal hovoriť o láske Boha k ľudstvu a o tom, ako sa môže ľudstvo prostredníctvom modlitby otvoriť pre jeho lásku. Otec potvrdil, že Najsvätejšia Trojica je jeden pravý Boh a že Pán Ježiš je jeho Syn, ktorý prišiel na Zem, aby ukázal ľudstvu cestu, ako viesť dobrý život, ako nájsť spásu a cestu domov do neba. Otec mi povedal, že on je Otec všetkých ľudí a Stvoriteľ všetkých. Vyzval ma, aby som mal k nemu vzťah syna k Otcovi, o čo sa aj pokúšam, pričom prirodzene vždy vzdávam aj úctu Bohu. Náš Otec je vždy dobrotivý, láskavý a súcitný. Vedie ma cez mnohé boje a pomáha mi mať stále oči zamerané na jeho Syna Ježiša. Vysvetľuje: Ak sa mu chcem páčiť, tak sa mám pokúsiť vo všetkom svojom konaní napodobňovať Pána Ježiša, pretože to je to, čo sa mu páči. Videl som Boha Otca viackrát či už sediaceho na tróne, alebo stojaceho so široko roztvoreným náručím. Vždy padnem na kolená a bozkávam jeho nohy.

Kath-net: Dochádza aj teraz ešte k zjaveniam?
Alan Ames:
Videnia a vnuknutia trvajú už vyše 10 rokov dennodenne a Pán Ježiš hovorí, že budú trvať, dokiaľ budem žiť katolíckym životom so sviatosťami. Modlitbami, Svätým písmom a v poslušnosti Katolíckej cirkvi. Modlím sa za to, aby som túto cestu dokázal žiť s vytrvalosťou, pretože už nikdy v mojom živote nechcem Boha odmietať.

Kath-net: Už mnohé roky sa konajú „Modlitebné stretnutia“ s Alanom Amesom. Čo sa tam presne deje?
Alan Ames:
Na týchto stretnutiach je najprv svätá omša, pretože všetko posväcovanie prichádza od Pána Ježiša v Eucharistii. Po svätej omši hovorím asi 45 minút o mojom obrátení, o sviatostiach a o viere. Ľuďom sa odporúča, aby si vykonali dobrú svätú spoveď, pretože zmierenie je podstatným pre pravé uzdravenie človeka. Potom ľudí vyzveme, aby prišli na modlitbu uzdravovania. Keď sa s nimi modlím, jednoducho prosím, aby ich Boh uzdravil tým spôsobom, ktorý je pre nich najlepší, čo už vkladám do jeho rúk.
Kath-net: Pri modlitbe za uzdravenie sa koná aj tzv. „spočívanie v Duchu“. Čo to je a čo hovoria kritici, ktorým to veľa nehovorí?
Alan Ames:
Je pravda, že ľudia niekedy odpadnú, čo sa označuje ako „spočívanie v Duchu“. Zvyčajne odpadne iba málo ľudí, no niekedy sa to stane takmer všetkým alebo sa to nestane nikomu. To odpadnutie však nie je dôležité, pretože či ľudia odpadnú alebo nie, uzdravenia sú vždy veľmi silné. To, čo je dôležité je, že sa deje Božia vôľa a ak je to teda jeho vôľa, aby ľudia odpadli, tak je to dobré, ale ak je jeho vôľa, aby nikto neodpadol, je to tiež dobré.
Existujú ľudia, ktorí toto odpadnutie nechápu a možno majú predtým strach. No tu netreba ničoho báť, pretože normálne, keď sa to stane, je to súčasť uzdravovania a je to dobrá skúsenosť. Sú tu ľudia, ktorí tých čo padajú zachytia, aby sa nikto nezranil. Niektorí hovoria, že ja ľudí zrážam, ale ja sa každého človeka iba zľahka dotknem jednu alebo dve sekundy a vôbec ich nesáčem. Ak teda spadnú, nie som to ja, kto toto vynúti. Tí, ktorí spadli, často hovoria o nádherných zážitkoch s Bohom alebo s Božou matkou v tomto čase. Tým, čo sú skeptickí hovorím: Pozrite sa na zážitky, pozrite sa na tých ľudí, ktorí sú uzdravení, alebo mali dobré zážitky prostredníctvom modlitby. Ako by som mohol ľudí uzdravovať, ako by som mohol dokázať, aby sa život ľudí obrátil k lepšiemu, ako by som mohol posilniť vieru ľudí, keby som ich len jednoducho na niekoľko sekúnd zhodil na zem? Ak to sami chcú skúsiť a ľudí sotiť na zem a pozerať sa, či to malo tieto účinky, tak uvidia, že to samozrejme nie je tak. Čo je teda toho príčinou? Je to určite moc, ktorá je oveľa väčšia ako ľudská moc. Určite je to moc Ježiša vo svätej omši a Ducha Svätého vo svätej spovedi a Boha v modlitbách. Pozrite sa na všetky tie dobré výsledky a prečo by sme sa mali sťažovať, že sa deje dobro, pretože ako vieme, všetko dobré pochádza od Boha, teda toto určite pochádza od neho.
Kath-Net: Existuje veľa správ o uzdraveniach. Môžete nám z toho niečo porozprávať? Skúmajú a preverujú telesné uzdravenia aj lekári?
Alan Ames:
Z Božej milosti bolo veľa správ o uzdravení a za to ďakujem Bohu. Vždy ľudí prosím, aby vyhľadali svojich lekárov, aby dostali potvrdenie o svojom uzdravení, čo niektorí urobia, ale väčšina z nich nie. Prosím ich tiež, aby neprestali brať svoje lieky, kým nenavštívia svojho lekára a nedostanú jeho súhlas prestať s liečbou, ak u nich prebieha. Mám stovky listov fyzických, psychických, mentálnych, emocionálnych i duševných uzdraveniach z celého sveta. V USA vysielali televízne reportáže o niektorých uzdraveniach a tie obsahovali podrobné potvrdenia lekárov o uzdravení istej ženy, ktorá bola 20 rokov na vozíčku, istého dieťaťa, ktoré malo nádor, istej ženy, ktorá nemohla mať deti a mala veľký nádor vo vaječníkoch. Nádor zmizol a ženu požehnal Pán dvojčatami. Niektoré uzdravenia sú viditeľné pre všetkých ako napríklad slepí, ktorí zrazu vidia, alebo chromí, ktorí chodia. V meste San Antonio v Texase sa udiali dve uzdravenia, ktoré mohol každý jasne vidieť. V minulom roku priniesli na modlitby dieťa, ktoré trpelo na poruchu rastu a bolo veľmi maličké. Keď sa potom s rodičmi vrátilo naspäť do lavice, vyrástol chlapček do normálnej výšky. Rok predtým priniesla istá stará mama svoje vnúča, ktorého jedna noha bola asi o 10 cm kratšia ako druhá. Keď som sa sním pomodlil, Boh ho požehnal, takže jeho noha narástla a teraz má obe rovnako dlhé.

Kath-net: Aký je váš vzťah k vášmu biskupovi? Podporuje vás?
Alan Ames:
Mojím biskupom je arcibiskup B.J. Hickey. Keď sa to všetko začalo, išiel som k nemu a porozprával som sa s ním o svojich zážitkoch. Arcibiskup mi dal povolenie hovoriť k ľuďom a modliť sa za uzdravenia a menoval duchovného vodcu, aby skúmal, čo sa dialo, pomáhal mi, a aby ma pri mojom pôsobení viedol k Bohu. Už 11 rokov mám teraz neustálu podporu arcibiskupa Hickeyho, ktorý ma v mojom pôsobení povzbudzuje.

Kath-net: Čo považujete za „svoje poslanie“ pre Cirkev a pre ľudstvo?
Alan Ames:
Moje poslanie je rovnaké ako poslanie všetkých katolíkov a tým je šíriť Božiu lásku a všetkým ľuďom prinášať plnosť tejto Božej lásky v našom Pánovi Ježišovi Kristovi a prostredníctvom Katolíckej cirkvi.
-To znamená ísť do sveta a hovoriť ku katolíkom i k nekatolíkom.
- Katolíkov povzbudzovať, aby svoju vieru žili v poslušnej láske k Bohu prostredníctvom Cirkvi a jej sviatostí, vo Svätom písme a v modlitbe.
- Žiť ako nasledovníci nášho Pána Ježiša Krista.
- Nekatolíkom pomáhať nájsť plnú pravdu viery, ktorú Ježiš dal ľudstvu.
- Nekresťanom pomáhať spoznávať Krista nášho Pána a jeho lásku k nim.
- Znamená to aj prinášať spásonosnú moc Boha toľkým ľuďom, ako len dokážem.

Kath-net: Dnes existuje mnoho „mystikov“, ktorí na seba pútajú pozornosť. Prečo ste vy vyšli na verejnosť? Bol to jednoduchý krok? Alebo aký úžitok z toho máte?
Alan Ames:
Vyšiel som na verejnosť, pretože ma Boh o to požiadal. Ako by som nemal ísť k druhým ľuďom? Ako náhle som spoznal sladkosť Božej lásky, chcel som, aby všetci mali so mnou účasť na tejto nesmiernej láske. Nebolo to ľahké, pretože som sa musel vzdať dobre platenej práce a úplne zmeniť svoj život.
Pustili sa do mňa mnohí ľudia, ktorí si mysleli, že som sa zbláznil, alebo sa nazdávali že mne sa také niečo nemôže stať, veď nie som nijaký svätec. S odporom sa ešte stále stretávam, no usilujem sa, aby ma to nerušilo a modlím sa za týchto ľudí. Úžitok, ktorý z toho mám je môcť slúžiť Bohu a istým spôsobom naprávať bezprávie, ktoré som v minulosti napáchal. Nesmiernym úžitkom mi je aj láska, pokoj, radosť a uzdravenia, ktoré iní mojím pôsobením pre Boha nájdu.
Kath-net: srdečná vďaka za interview.

Mária, Kráľovná kríža

Alan Ames

Istého dňa sa mi zjavila naša Božia Matka pred zlatým krížom. Povedala, že sa zjavuje ako Mária, Kráľovná kríža. Požiadala ma, aby som to dal namaľovať. Nepoznal som nijakého umelca, preto ma k jednému zaviedla. Išlo o ženu, ktorá nevedela maľovať a istého dňa mala nehodu, pri ktorej si vážne zranila obe ruky. Zrazu dokázala maľovať veľkolepé náboženské obrazy. Vysvetlila som jej zjavenie, ktoré som mal a ona mi namaľovala milostivý obraz.
O niekoľko mesiacov po tom, čo bol obraz namaľovaný, mi Ježiš povedal: „Sadni si a zahľaď sa na obraz.“ Sadol som si, pozeral som naň, pre mňa vyzeral ako vždy, preto som povedal: „Nič zvláštne nevidím.“ On povedal: „Hľaď na neho ďalej.“ Myslím, že som pri ňom sedel asi hodinu a zrazu som videl, že v pravej ruke Panny Márie sa objavila Ježišova tvár a v jej ľavej ruke bolo možno vidieť Najsvätejšie Srdce Ježišovo. O niekoľko dní neskôr sa zjavila holubica Ducha Svätého na rúchu pri nohách Panny Márie a v priebehu ďalších dní sa na obraze v oblakoch objavili rôzne tváre anjelov a svätých. Nedávno sa nad hlavou Panny Márie na kríži vynorila tvár ukrižovaného Krista s pohľadom upretým nadol a s ramenami rozostretými na kríži. Je to skutočne nádherný zázračný obraz. Každý raz, keď ho zoberiem k svojmu duchovnému otcovi, je užasnutý, koľké nové tváre sa na ňom zjavujú.

Božia Matka povedala, že Pán skrze ňu ako Kráľovnú kríža poskytne milosť, keď sa skrze ňu a s ňou modlíme k Bohu. Pomodlíme sa:
3 x Zdravas Mária, 3 x Otčenáš, 3 x Sláva Otcu a potom povieme:
Prosím, Pána, aby mi skrze jeho Najsvätejšiu Matku. Kráľovnú kríža daroval túto milosť: - a vyslovíme svoju prosbu. (Ďalšie podrobnosti v Rose 11/2005).
Niekto sa ma opýtal, prečo sa modlíme najprv Zdravas a nie Otčenáš. Božia Matka mi povedala: „Modlíš sa najprv Zdravas, aby si sa so mnou spojil v modlitbe k Otcovi, Synovi a k Duchu Svätému.“
Neskôr Ježiš vysvetlil, že naša svätá Matka vo svojom živote toľko urobila pre Boha a toľko Bohu a za nás obetovala, že Pán jednoducho chce skrze ňu rozdať toľko milostí, ako je to len možné. Prosí ma, aby som ľudí vyzýval, žeby sa modlili skrze Máriu a s Máriou – Kráľovnou Kríža - a aby prosili o milosti. Sú to aj milosti pre rodiny.
Chcel by som vám niečo porozprávať o týchto milostiach. V austrálskom Perthe žije žena, ktorej dcéra sa v Indii dala na hinduizmus a matka, dobrá katolíčka, si robila veľké starosti. Veľmi veľa sa za dcéru modlila, aby sa vrátila domov. Bolo pre ňu veľmi ťažké dosiahnuť dcéru, pretože bola niekde v indickom buši. Matka sa pomodlila skrze Máriu, Kráľovnú kríža a prosila o milosť, aby našla svoju dcéru a aby došla domov. Krátko na to, čo sa pomodlila, zazvonil telefón, volala jej dcéra a povedala: „Chcem sa vrátiť domov do Austrálie.“ Nastali veľké problémy, matka nemohla doručiť dcére letenku a tak sa opäť modlila ku Kráľovnej kríža a letenka sa zázračným spôsobom dostala až k dcére a tá nakoniec mohla nastúpiť do lietadla a priletela domov.
Panna Mária hovorí:„Je tu veľa milostí, sú tu milosti pre celé rodiny. Vyzývaj ľudí, aby prosili o tieto milosti, pretože ich je naozaj veľa ... jednoducho o ne proste!“


Vo vydavateľstve Miriam vyšli niektoré knihy Alana Amesa:

Manna z neba – kde opisuje, ako ho Boh povoláva k úplnej jednote s ním v Eucharistii a ako Eucharistia prináša spásu, uzdravenie a posväcovanie každému človeku.
O vizionároch a spočívanie v Duchu – Hodnotná pomoc na rozlíšenie množstva posolstiev v našej dobe. Návod, ako spoznať pravú mystiku.
Očami Ježiša – tri knihy o živote Ježiša na zemi s učeníkmi, ktoré sám Pán rozprával A. Amesovi v prvej osobe.
Život z milosti – Prednášky Alana Amesa na takmer všetkých svetadieloch inšpirovaných Duchom Svätým.
Boh Otec hovorí – V knihe je 800 z množstva krátkych posolstiev Boha Otca Alanovi Amesovi o hlbokej láske Otca. Otec tu hovorí o všednom dni človeka i o jeho duchovnom živote, o vojne, mieri, strachu, starostiach, o blížnych, peniazoch a moci, o zvieratách, stvorení, o sexualite, manželstve a deťoch, o radosti, viere, dôvere v Boha, o postavení ženy, otroctve, hriechu, o nebi, svätcoch, Cirkvi, o Ježišovej obete atď.
Možno si objednať v kníhkupectve Christ-Media (Rakúsko).

Hlas

Jedného dňa, keď som si už myslel, že môj život dosiahol dno, začal ku mne hovoriť nejaký hlas. Myslel som si: „Tak teraz je to tu, už som sa úplne zbláznil, To je alkohol. Už počujem hlasy.“ Tento hlas mi však povedal, že je anjel a že mi ho poslal Boh, pretože ma miluje a pretože chce moju lásku. Nuž, neveril som na anjelov. A predsa tu bol jeden, čo ku mne hovoril. Preto som mu povedal, ako by to zrejme urobil každý človek so zdravým rozumom: „Dokáž mi, že naozaj existuješ.“ A on to urobil. Začal mi hovoriť veci, ktoré sa v mojom živote stanú. Viete si predstaviť, aký som bol prekvapený, keď sa tieto predpovede začali plniť. Splnili sa všetky.
Po istom čase som si dodal odvahu a povedal som o tom mojej žene. Nebola si istá, čo sa so mnou deje. Keď sa tie veci potom stali, začala aj ona v to veriť. Anjel zostal u mňa niekoľko mesiacov a povzbudzoval ma, aby som miloval Boha a zmenil sa, no ja som tomu nevenoval pozornosť. V tomto čase som veľa cestoval. Jedného dňa v Adelaide asi o pol ôsmej večer mi anjel povedal: „Musím ťa opustiť, pretože si sa nezmenil,“ a zmizol. Bol som taký smutný, lebo sa mi stal dobrým priateľom a cítil som jeho stratu.
Veľmi rýchlo som však začul prísny ženský hlas, ktorý znel ako hlas starej viktoriánskej guvernantky, ktorá ma karhala. Povedala mi, že je sv. Terézia Avilská. Nikdy som o nej nepočul. Jediní svätí, ktorých som poznal, boli sv. Patrik, pretože matka pochádzala z Írska, sv. Juraj, pretože som sa narodil v Anglicku a niekoľko apoštolov, o ktorých som počul. Sv. Terézia mi bola absolútne neznáma. Zdalo sa, že vie o mne všetko a celkom priamo mi povedala, že by som mal zmeniť svoj život, pretože ak neprestanem hrešiť, ak sa nepozbieram, strávim večnosť v utrpení. Povedala mi, že ak nezmením svoj život, prídem do pekla a že Boh mi dáva túto šancu záchrany a že by som ju mal prijať, pretože možno už druhú nedostanem.
Povedala mi: „Mohol by si už zajtra alebo pozajtra zomrieť, to predsa nevieš. Boh ti teraz vychádza v ústrety a ponúka ti spásu. Je iba na tebe, či túto šancu prijmeš.“
Myslím si, že Boh poslal najprv anjela, ktorý bol jemný, ale keď som na neho nedal, poslal prísnu sv. Teréziu. Ona mnou poriadne zatriasla, aby som sa prebudil tým, že mi vysvetlila peklo. Ja som však vôbec v peklo neveril. Myslel som si, že si to niekto vymyslel, aby sme viedli lepší život. No sv. Terézia mi vysvetlila všetko o pekle veľmi podrobne. A to ma skutočne nastrašilo, skutočne to mnou zatriaslo. Pomyslel som si, že ak existuje takého miesto, tak celkom určite tam ísť nechcem.
Sv. Terézia povedala, že keď sa chcem vyhnúť peklu, musím začať milovať Boha a blížnych a nie ich nenávidieť, ako som to robil ja – nenávidel som väčšinu ľudí, lebo som bol žiarlivý. Pochádzal som z chudobnej rodiny a videl som iných, čo mali peniaze, hračky, prázdniny – veci, ktoré som ja mať nemohol. Bol som veľmi závistlivý a plný nenávisti voči týmto ľuďom. Sv. Terézia mi povedal, že by som nemal mať takéto pocity voči iným, pretože každý človek bol stvorený na Boží obraz, v božej láske. A milovať Boha prirodzene znamená milovať iných ľudí, úplne jedno, ako sa ku mne správajú.
Bol som prekvapený, keď som zistil, že to je naozaj pravda. Keď som začal milovať Boha, chcel som zrazu milovať všetkých ľudí. Spomínam, si, že som raz išiel na prechádzku a videl som v každom človeku Ježiša. Keď mi sv. Terézia ukázala peklo, ukázala mi čo by tiež mohlo byť určené mne. Vysvetlila mi celkom podrobne nebo a pomyslel som si: „Tam chcem ísť!“ Sv. Terézia povedala: „Môžeš prísť do neba, každý to môže. Ak budeš žiť katolícku vieru, to je záruka neba.“Ruženec

Sv. Terézia mi povedala, aby som začal milovať Boha a blížnych a aby som sa začal modliť ruženec. Povedala mi: „Začni sa každý deň modliť 15 desiatkov ruženca!“
Viete, chcel som vyhovieť jej prosbám, pretože hoci bola veľmi prísna, cítil som hlbokú lásku a chcel som na ňu reagovať. No začal som hľadať výhovorky: „Nemám nijaký ruženec. Už ani neviem, ako sa ho modlí.“ Sv. Terézia však povedala: „Hneď za rohom je obchod, ktorý je otvorený a predáva ružence.“ Pomyslel som si: „No určite. V tomto čase neskoro večer o pol deviatej. Ten iste nie je otvorený!“ Napriek tomu som išiel a k môjmu prekvapeniu tam obchod bolo a bol ... otvorený. Viedla ma do suterénu a tam bolo množstvo ružencov, nedokázal som to pochopiť. Priviedla ma k jednému hnedému a neskôr som objavil, že to bola farba jej rehole.
S ružencom v ruke som sa vrátil do hotela a stále som si ešte vymýšľal výhovorky: „Nemôžem sa modliť, toľké modlitby, toľké Zdravasy a Otčenáše, to nemôžem!“ Dovtedy som sa modlil asi desať sekúnd pred spánkom – ako akési zabezpečenie. Nazdával som sa že, keby som mal v noci zomrieť a pomodlil som sa, tak ma Boh vezme do neba. A teraz sa odo mňa žiadalo, aby som sa trikrát denne modlil ruženec. Sv. Terézia ma povzbudila, aby som začal s modlitbou, pretože modlitba otvára srdce Bohu a dovoľuje jeho milosti, aby prúdila do mňa a dotkla sa ma. Nechcel som sa modliť, ale ona na tom trvala. Mal som s ňou kvôli tomu veľký spor. Ona však neustúpila: „Musíš začať s modlitbou, pretože modlitba naozaj otvára tvoje srdce a dušu Bohu, keď sa k nemu v láske modlíš.“
Povedala mi, že mám ruženec považovať za okno do života Boha na Zemi, do života Ježiša. Keď sa modlím ruženec, mám sa postaviť vedľa Ježiša a kráčať s ním jeho životom. Keď sa postavím vedľa Ježiša, jeho milosť sa dotkne môjho vnútra a mocným spôsobom ma ovplyvní.
Sv. Terézia okrem toho povedala, že každý raz, keď sa modlím ruženec, mám na neho hľadieť ako na reťaz, ktorú kladiem satanovi okolo hrdla, ktorá ho sťahuje dolu a láme jeho vplyv na mňa. Každá modlitba ruženca je krok smerom preč od zla a krok smerom k dobru, k Bohu.
Tak som sa začal modliť ruženec. Od prvej modlitby som pozoroval, že cítim pokoj, radosť, pocit šťastia, vzrušenie, ktoré boli nádherné. Neprestávala som súčasne sa smiať i plakať, bolo to neuveriteľné. Môžem vám povedať, že nijaké drogy ani alkohol nedokážu dať to, čo som cítil v tej chvíli a modlil som sa, aby to mladí ľudia objavili. Čím viac som sa modlil, tým mocnejší bol tento pocit a chcel som sa modliť stále viac. Zrazu som sa pomodlil 15 desiatkov a chcel som ešte pokračovať. Bol to naozaj zázrak. (Úryvky z Knihy Alana
Amesa
Život z milosti)